Shêr_mî_gur

Kitabî Kurmanckî 

Kirmanckî


Kurm. Kirm. Tr D |

Tawo ke shima ebi mereyî di rêy da wêneyê kitabî ro, shima xo resnenê agahîyanê derheqê nê kitabî de û zereyê ne kitabî ra tayê nimûneyan.

 

 

 
Shima shîkînê seba karê xo nimûneyan kopî bikerê.

 

 

 
Angorê washten û pêshniyazê shima, ma shîkînîme nê nimûneyanê kitaban her dem bivurnîme.