Pirtûkên Kurmancî

 Çûk û pîrê


Kurm. Kirm. Tr D |

 

  Nivîskar  Wênakêsh  Amadekar
 Younes BAHRAM  Reshad YÛSIF  Alan DILPAK

 

Gund tirsiyan ji geftê,
Rabûn geryan li çarê.

Çûkê ji wan sitand bûk,
Bê zirne û bê tûtûk.