Pirtûkên Kurmancî

Kirmanckî


Kurm. Kirm. Tr D |
Dema ku we bi mishk li wêneyên pirtûkên bi çarçeveya shîn xist, hûnê xwe bigihînin rûpelên agahî û nimûneyên ji pirtûkan.

 

 

 
 Hûn dikanin nimûneyan jibo karê xwe kopya bikin

 

 

 
Ligor daxwez û pêshniyazên we em diknanim nimûneyên ji pirtûkan her dem biguherim.