Pirtûkên Kurmancî

 Çîroka Bizê


Kurm. Kirm. Tr D |

 

  Nivîskar  Wênakêsh  Amadekar
 Mustefa RESHÎD  Reshad YÛSIF  Alan DILPAK

 
     

Rovî ji pîrê re got:

"Dêya pîr! Ev kûzikê li ba min sivik e, ka tu vî bibe û yê din bide min."


Pîrê kûzikê ba xwe pêre guherî û wisa kûzikê tijî rûn bi dest rovî ket.