Pirtûkên Kurmancî

 Zoto - 1


Kurm. Kirm. Tr D |

 

  Nivîskar  Wênakêsh  Amadekar
 Alan DILPAK  A. Ekber SEKER  Alan DILPAK

Zoto ji nishka ve qêrînekê dibihîse û ji tirsan hildipeke ser xwe û dike

kiwek! Kiwek!

Zoto li der û dora xwe dinêre û dibîne ku: