Pirtûkên Kurmancî

 Ker û heft gur


Kurm. Kirm. Tr D |

 

  Nivîskar  Wênakêsh  Amadekar
 Younes BAHRAM  Reshad YÛSIF  Alan DILPAK

 

Dostan jêre got, zira te nabe,
Kerwan derbas bi, wê bi me sha be.

Li vê derê em tevde azad in,
Bi me bihesin dîsa kola bin.

Wan kir û nekir, lê nebû çare,
Kerê resh hema da zirezirê.