Pirtûkên Kurmancî

 Zoto - 2


Kurm. Kirm. Tr D |

 

  Nivîskar  Wênakêsh  Amadekar
 Alan DILPAK  A. Ekber SEKER  Alan DILPAK