m.

Gotarên bi Kurmancî

  
pêshveçûna zimên - [1] [2] [3]  
zimanê dayîk çi ye?  
perwerde

 Kirmanckî


Kurm. Kirm. Tr D |
 

DIYARBÛN Û PÊSHVEÇÛNA  ZIMÊN - [1] [2] [3]

Alan Dilpak

 

3;0 - 4;0
   
Ligor dîtina Rindo her tisht bi can e û zindî ye.

3;0 - 4;0
   
Carcaran Rindo bi tenê ye. Ew bi tishtên xwe dilîze. Lê ew tenê nalîze, ew tev lîstika xwe bi dengekî bilind daxive jî.

3;0 - 4;0
   
Çaxê Rindo dilîze û daxive ew axaftina xwe dibihîse. Ew wisa hereket dike, çawa ku dê û bavê wî li cem in.

3;0 - 4;0
   
Rindo 3;0 salî ye. Ew ji 300î zêdetir peyvan dizane. Rindo bi peyvên ku nas dike, hevokan çê dike û sedem û encaman tîne zimên.
Rindo (tilîya xwe dirêjî makîneyê dike û dipirse): Ev çi ye?
Bav: Ev makînek e.
Rindo: Jibo çi ye?
Bav: Jibo fotografan e.
Rindo: Haha, ez têgihîshtim, ev makîneke fotografan e.

3;0 - 4;0
   
Rindo êdî dikane cudahîyên tishtên wek hev diyar bike.

4;0 - 6;0
   
Sîstêma zimên temam dibe.

Ji çar salî heya shesh salîyê pêkanîna zimên di warên bingehîn de temam dibe, wek:
– Her peyvek bi wateya xwe cih digire
– Gencîneya peyvan bilez dewlemend û fere dibe.
– Bilî hin pirsên taybetî bi piranî ziman ligor rewshê tê pêkanîn.
– Hevokên dijwar (lihevketî) jî bi awakî rêzimanî tên çêkirin.


Çavkanî:
1. Ackermann, Irmgard:
In zwei Sprachen leben, Deutscher Taschenbuch Verlag 1992, München.
2. Amirxan:
Ferhenga Almanî-Kurdî, Max Hueber Verlag, 1992, D - 8045 Ismaning
3. Barth, Wolfgang:
Muttersprache der Migranten, Zweisprachigkeit und Zweitspracherwerb.
4. Budde, Hildegard:
Für interkulturelle Erziehung qualifizieren, Band 2:
Hintergrundinformationen und Medien, Berlin 1990.
5. Bünting, Karl-Dieter:
Deutsches Wörterbuch, Issis Verlag AG, Chur/Schweiz, 1996.
6. D. Îzoli:
Ferheng, Kurdi-Trki / Trki-Kurdi, Weshanên Deng, Ûstanbul-1992.
7. Driever-Fehl, Dorothea:
Interkulturelle Kommunikation
8. Feryad Fazil Omar:
Kurdisch-deutsches Wörterbuch, Ferhenga Kurdî-Elmanî,
Kurdische Studien, Berlin-1992, Verlag für Wissenschaft und Bildung.
9. prof. FARIZOV:
Ferhenga Tirkî-Kurdî, Ankara 1994, Öz-Ge Yaynlar 18.
10. Knaur:
Das deutsche Wörterbuch, Lexikographisches Institut, München 1985.
11. Lexikon der Pädagogik in 3 Bänden, Verlag A. Francke AG., Bern 1951.
12. Lorenz, Z. Konrad - Oksaar, Els :
Der Mensch und seine Sprache, Propyläen Verlag.
13. Lewandowski, Theodor:
Linguistisches Wörterbuch, Bd. I, II, III, Quelle & Meyer Heidelberg.
14. Özön, Mustafa Nihat:
Türkçe cep sözlü©ü, Ûnkilap ve Aka Koll. Shti., Ûstanbul 1977.
15. Radick, W. :
Wie Andy das Sprechen lernt, Königstein/Ts. 1982
16. Todorov, Tzvetan - Ducrot Oswald :
Enzyklopädisches Wörterbuch der Sprachwissenschaften, Athenaion Verlag.
17. Wahrig, Gerhard:
Deutsches Wörterbuch, Mosaik Verlag, 1980.
18. Wiegand, Karin:
Zur Sprachentwicklung von Kindern.
   

 

pêshveçûna zimên - [1] [2] [3]
[zimanê dayîk çi ye?] [perwerde

vegere jor