Kurmancî  

Zazakî  

musdarîye

Parçeyên Leshî

01

02

03

04

05

06

bêçika derge
bêçike
nenig
bêçika pîle
bêçika îsharetê
kafa destî
bêçika nîshtaneyî
qîlike