pela verî
 download
 Kurmancî
 Zazakî
 MUSDARÎYE
Shima shîkînê nê kitaban bigêrê komputerê xo ser û seba xebatê xo yê musnexaneyî bigurênê. Ma zaf kefwesh beme, ke shima nê xebatan serra dîyayena xo ma rê bi raya e-mailî rayekerê.
Programên lazim: Netscape 4+  Internet Explorer 5+
  Mijar   KB ?   download
 
 378
downl.
 
 
 
Parçeyên Leshî-04
 
Parçeyên Leshî-05   
 
Parçeyên Leshî-06