pela verî

 musdarîye

 Kurmancî

 Zazakî

DOWNLOAD

Shima shîkînê nê kitaban bigêrê komputerê xo ser û seba xebatê xo yê musnexaneyî bigurênê. Ma zaf kefwesh beme, ke shima nê xebatan serra dîyayena xo ma rê bi raya e-mailî rayekerê.
Seba nê pelan   Adobe Acrobat  lazim o.
Nameyê Kitabî
Besh                                 
 pele     pdf       zip          Zazakî       
Ferhengok
107
107
Xezneya Çekûyan - 1 Aydin Bingöl
Heywanên Dirnoxî
9
 535
482
Heywanên Kedî-01
9
 535
 482
Heywanên Kedî-02
9
Heywanên Kuvî-01
9
Heywanên Kuvî-02
9
Xezneya Çekûyan - 2
Heywanên Awe
 9
 589
 482
Heywanên Binawe
 9
Çûçik-01
 9
Çûçik-02
 9
Kerm û Lulik
9
Xezneya Çekûyan - 3
  
Meywe-01
 9
 428
 375
Meywe-02
 9
Sebze
9
Xezneya Çekûyan - 4
Parçeyên Leshî-01
 10
Parçeyên Leshî-02
 10
Parçeyên Leshî-03
 10
Parçeyên Leshî-04
 10
Parçeyên Leshî  Musdarîyê-01
13
378
175
Aydin Bingöl