Kurmancî

Zazakî 

Hîndarî

Endamên Bedenê

01

02

03

04

05

06

tilîya dirêj
tilî
neynûk
beranek
tilîya îsharetê
kefa dest
tilîya gustîlkê
tilîya biçûk