Kurmancî  

Zazakî  

musdarîye

Parçeyên Leshî

01

02

03

04

05

06

No çi ko?
bêçika ninge
kortike
pishtî
qenaste
pêke
hûaste
mîyaneyo barî
shaqe
zanî
çîpe
ninge