Kurmancî

Zazakî 

Hîndarî

 

Endamên Bedenê

01

02

03

04

05

06

Ev çi ye?
bêçî
gepir
pisht
tilûr
paq
bêrik
navteng
ran
çok
çîp
gûzik