Kurmancî  

Zazakî  

musdarîye

Parçeyên Leshî

01

02

03

04

05

06

vile
qirike
sêne
kolane
vêre
çiçik
kîste
tevdîre
zend
kilîkê hermî
bazî
kaleke
dest
nak