Kurmancî  

Zazakî  

Hîndarî

Endamên Bedenê

01

02

03

04

05

06

sitû
qirik
sîng
mil
zik
çiçik
pazû
qorik
enîshk
zend
kelek
dest
navik