Nimûneyên bi Kurmancî  Kirmanckî

Tertûlê ABC - 1 - 2
 


Kurm. Kirm. Tr D |