Nimûneyê Kurmanckî

 Kirmanckî


Kurm. Kirm. Tr D |
 

Karo ke nê qismê sîte de ro, bi kurmanckî amo nushtene. Keso ke wazeno, nîna ra nimûneyan bivîno, ganî qismê "Kurm" --> "Kurmanckî" de nîyado.

Hevalê delalî,

nê tayê nimûneyê xoser ê, û qe cayê niyamê çapkerdene. Ma nê nimûneyî seba kursê musnedaran kerdî bî amade. Sebeta ke tayê hevalanê musnedaran bi nê nimûneyan xebetîyene zaf muhîm dî bî, ma nê nimûneyan xanepela xo de pêshkêshe shima kenîme û hêvîdar îme, ke bi na qeydeyî karê shima yê mektebî de hetkarîya shima bikerîme.

 
Ma wazenîme ke nê nimûneyan rojanê verê ma de kitabêde kurmanckî de kom bikerîme. Seke shima kî zanenê kitabê ke ma seba çapî amade kenîme ya qet nênê çapkerdene yan kî zaf herê ênê çapkerdene. Eke nê bêrê çapkerdene kî nêresenê destê hevalanê ke na derheq de xebetînê. Seba naye kî ma washt nê nimûneyan bikerîme binê xizmetê karê shima yê mektebî.
 
Vengdayish: Xêca nayê nimûneyê perwerdeyî yê bi qedrî kî shîkînê xanepele de bêrê vetene. Seba naye, eke shima wazene, nimûneyê shima yê niyanênî estê, ma rê birushnê.
 

Hevalê musnedarî,

shima shîkînê nê rîpelan biancê komputerê xo ser û seba karê xo yê mektebî bixebetnê. Bi pêshnîyaz, rexne û dîyenanê shima ma zaf benîme kêfwesh. Pêshnîyazê shima seba karanê ma yê neweyan bibê hetkarîyêde giranbihaye.

Bi zereyêde pak û hêvîya serkewtene.

 

© Alan Dilpakê shima