Lîsteya pirtûkan

 
 

Kurmancî
 


Kurm. | Kirm. | Tr | |  

Pirtûkê ABC bi Wêneyan 1
1998, Almaniya

Pirtûkê ABC bi Wêneyan 2
1998, Almaniya

Pirtûkê ABC bi Wêneyan 3
1998, Almaniya

Xwendin Ronahî ye 1
1998, Almaniya
(du çap, Istanbul 1998, Almianiya 1998)

Binêre, Binivîsîne, Birengîne
1998, Almaniya
(du çap, Istanbul 1998, Almianiya 1998)

Gencîneya Peyvan 1 :

Tebayên Kedî, Tebayên Kovî, Tebayên Dirinde
1998, Almaniya

Gencîneya Peyvan 2 : Tebayên Avî, Tebayên Binavî,

Kurm û Kêz, Çûçik û Balinde
1998, Almaniya

Gencîneya Peyvan 3 : Mêwe û Sebze
1999, Almaniya

Gencîneya Peyvan 4 : Endamên Bedenê
2000, Almaniya

Xewna Shîlanê (Kurteçîrok)
2000, Almaniya

Kurmê Çavbirçî (Kurteçîrok)
2000, Almaniya

Beqokê Dilawêr Zoto 1 (Kurteçîrok) (resh/spî)
2000, Almaniya

Beqokê Dilawêr Zoto 2 (Kurteçîrok) (rengîn)
2000, Almaniya

Ev pirtûkên jêrîn li Holendayê, di nav çarçeva projeke Zaningeha Tilburg de hatin amade kirin û tên çapkirin. Ezê navnîshanê wan di pêsherojê de ji bo we binivîsînim.

Zimanê mine taybetî 1 û Kasetek
1998, Holenda

Zimanê minê taybetî 2 û Kasetek
2000, Holenda

Pirtûka Hîndarîyan (Zimanê minê taybetî 2)
2000, Holenda

Zimanê minê taybetî 3
2000, Holenda

 

Alan DILPAK, ev pirtûkên bi tekstên Younus BAHRAM bi zaravayê Kurmancî, jibo çapê amade kirin.

Shêr, mih û gur
2000, Almaniya

Ker û heft gur
2000, Almaniya

Rovîyê terîqut
2000, Almaniya

Shêr û rovî
2000, Almaniya

Çûk û pîre
2000, Almaniya

Rovî û zembîl
2000, Almaniya

 

Alan DILPAK, ev pirtûkê bi tekstê Mustefa RESHÎD bi zaravayê Kurmancî, jibo çapê amade kir.

Çîroka Bizê
2000, Almaniya

 

Alan DILPAK û Lerzan JANDÎL ev pirtûken Kurmanckî ji bo çapê amade kirin. L. JANDÎL beshê zimanî amade kir û di xebata amadekirina rûpelan de jî alîkarî kir.

 

Pirtûkê Wênan bi ABC 1
1998, Almaniya

Pirtûkê Wênan bi ABC 2
1998, Almaniya

Wendene Roshtî ya
1998, Almaniya

Niyade, Binivisne, Birengne
1998, Almaniya

 

Alan DILPAK bi alîkariya Aydin BINGÖL di warê Zimên de (Kirmanckî) ev pirtûkna bi zaravayê Kirmanckî ji bo çapê amade kirin. Aydin BINGÖL beshâ zimanî amade kir.

Shanika beqê ceresunî BOZO 1 (bê rengîn)
2000, Almaniya

Shanika beqê ceresunî BOZO 2 (rengîn)
2000, Almaniya

Hewnê Shîlane
2000, Almaniya

Xezneya Çekûyan 1:
2000, Almaniya

Xezneya Çekûyan 2:
2000, Almaniya

Xezneya Çekûyan 3:
2000, Almaniya

Xezneya Çekûyan 4:
2000, Almaniya

 

Bi alîkarîya Alan DILPAK di warê dîdaktîkîam, shêweyî û adekirina awaya rûpelan de, Aydin BINGÖL ev pirtûkê xwe bi zaravayê Kirmanckî ji bo çapê amade kir.

Shanika Bize Kole
2000, Almaniya

 

 

Navnîshan ji bo xwestina pirtûkan:
 
 

 

Înstîtûta Kurdî ji bo Lêkolîn û Zanist
Brandenburgische Str. 38
10707 Berlin
Tel: +49 (0)30 89096462/45
Fax: +49 (0)30 89096439
 
 

 kurdins@aol.com
 

vegere jor