Pirtûkên Kurmancî

 Kirmanckî
 Binêre, binivîsîne, birengîne

 nimûne:

 [1] [2] [3] [4] [5]


Kurm. Kirm. Tr D |