Kurmancî  

Zazakî  

musdarîye

Parçeyên Leshî

01

02

03

04

05

06

levê cêrî
zon
levê corî
didan
pirnike
firnike
fek