Kurmancî  

Zazakî  

musdarîye

Parçeyên Leshî

01

02

03

04

05

06

herdîshe
pulik
saya lîske
biske
gulange
liske
cênige
zimelî