Kurmancî  

Zazakî  

musdarîye

Parçeyên Leshî

01

02

03

04

05

06

No çi ko?
bêçika derge
bêçike
nenig
bêçika pîle
bêçika îsharetê