Kurmancî  

Zazakî  

musdarîye

Parçeyên Leshî

01

02

03

04

05

06

vile
qirike
sêne
kolane
No çi ko?