Kurmancî

Zazakî

Hîndarî

Endamên Bedenê

01

02

03

04

05

06

serî
por enî
qanik
birû
çav
guh, guçik
Ev çi ye?
poz
dev
çeng