Kurmancî

Zazakî

Hîndari

Endamên Bedenê

01

02

03

04

05

06

serî
por enî
qanik
birû
çav
guh, guçik
poz
Ev çi ye?
dev