Kitabê  Kirmanckî

 Kurmanckî
 Xezneya çekûyan  [1] [2] [3] [4]

 
   Heywanên kedî-2, rîpel 1


Kurm. | Kirm. | Tr D |