Derheqê xanepele de

 
 

 Kurmancî
 


Kurm. | Kirm. | Tr D |
Wêne(resim) 1: Ebi wêneyî êno çiman ver, ke mordem shîkîno ebi çar ziwanan agahîyan derheqê na xanepele de biwano. No ca zerê xelekanê sipîyan de ro.
Kurm --> Kurmanckî
Kirm. --> Kirmanckî
Tr --> Tirkî
D --> Almankî

Nameyê ziwanî yo surî kî seba ziwanê aktîvî yo. (Na ca de
Kirm --> Kirmanckî). Tawo ke shima ebi mereyî da nameyê bînî ro, shima shîkînê agahîyan ebi ziwananê bînan kî biwanê.
 
Wêne 2: Na xanepele de xebatê ebi di ziwanan ênê shinasnayene, kurmanckî û kirmanckî (dimilkî). Angorê resmanê ma, nika ma agahîyan derheqê "kitabanê kirmanckî" (xeleka keske) wanenîme. Tawo ke shima ebi mereyî da nameyê bînî, kirmanckî (xeleka sure) ro, shima shîkînê agahîyan derheqê "kitabanê kurmanckî" de kî biwanê.

 

Wêne 3: Wêneyê bi çerçeveyê keskî û nivisê keskî ere rûpelêde bîne amê girêdayene. Tawo ke shima ebi mereyî da nameyê wêneyî yan kî nivisî ro, shima xo resnenê rûpelêde bîna girêdayîye.
 
Demê shima derg, kêfê shima wesh bo!