Kurteçîrokên bi Kirmanckî 

 
 

 Kurmancî
 


Kurm. | Kirm. | Tr | |

Xebatên ku di van rûpelan de bi Kirmanckî ne. Jibo dîtina hin nimûneyan ji van xebatan pêwîst e, ku meriv here rûpela "Kirm" --> Kirmanckî.


Dostên delal,

Hûn dikanin van Kurteçîrokan bikishînin ser kompûtera xwe û jibo karê xwe yê dibistanî bikar bînin.

Emê ligor dem û derfetên xwe hejmara van kurteçîrokan di pêsherojê de zêde bikin.

Hevalên mamoste,

Bi pêshniyaz, rexne û serincên we emê pir kêfxwesh bibin. Pêshnîyazên we, yê jibo xebatên me yên nû bibin alîkarîyeke giranbiha.

Bang: Hûn hevalên ku bi karê perwerdeyî mijûl dibin, dikanin xebatên xwe ji me re bi rê kin. Heger we bîyografîya xwe liser nîv rûpelê ji me re shand, emê xebatên we yên giranbiha û bîyografîya we di vê malperê de biweshînin.

Em hêvîdar in, ku hûnê xebatên xwe liser dîsketan yan jî bi rêya e-maile ji me re bishînin.

 

Bi silavên biratîyê.

 

© Alan Dilpak'ê we