Pirtûkên Kurmancî

 Kirmanckî
 Xwendin ronahî ye

 nimûne:

 [1] [2] [3]


Kurm. Kirm. Tr D |