xet - lînk

 
 

Kirmanckî
 


Kurm. Kirm. Tr D |

hin xetên (lînk) liser perwerdê û çanda Kurdî

Amed Tîgrîs

http://members.chello.se/amedtigris/

Nuber Corsanî

http://www.kirmanc.com

Murad Ciwan

http://w1.638.telia.com/~u63802125/Xaneper/Hemsida/

Mehmud Lewendî

http://user.tninet.se/~smn576c/

liser zimanê Kurdî

http://www.cogsci.ed.ac.uk/~siamakr/kurd_lal.html

liser muzika Kurdî

http://www.nefel.nu/

Welat (rojname bi Kurdî)

http://www.welat.com/

apec (çapxaneya Kurdî li Swêdê)

http://www.apec.nu/default2.asp

Bîrnebûn

http://www.birnebun.com/

Avesta

http://www.avestakurd.net