Kurmancî

Zazakî 

Hîndarî

 

Endamên Bedenê

01

02

03

04

05

06

Ev ├ži ye?
lêva jêr
lêva jor
poz
bivil
dev