Kurmancî

Zazakî

Hîndarî

Endamên Bedenê

01

02

03

04

05

06

kontrol

Bi mishk liser wêna hêdî hêdî bigere û bitiqîne.

 

((Ev hîndarîya bi Internet Internet Explorer 5+ dimeshe.)

SERÎ