Kurmancî

Zazakî

Hîndarî

Endamên Bedenê

01

02

03

04

05

06

serî
por enî
çav
guh, guçik
poz
Ev çi ye?