Kurmancî  

Zazakî  

musdarîye

Parçeyên Leshî

01

02

03

04

05

06

No çi ko?
levê cêrî
levê corî
pirnike
firnike
fek